Parkveld blijft ... natuurlijk te Heverlee

Het Parkveld is een 34 ha groot stuk landbouw-, natuur- en drinkwaterwingebied gelegen langs de Geldenaaksebaan, tegenover het Sint-Albertuscollege en achter de schaatsbaan van Leuven. Naast het landbouwgebied is er ook een gedeelte bebost en al tientallen jaren braakliggend en dus ondertussen op natuurlijke wijze begroeid. Momenteel is Parkveld eigendom van het OCMW, Interleuven en vastgoedontwikkelaar Extensa Group N.V.

Het gemeentebestuur van Leuven heeft al jaren plannen om het Parkveld vol te bouwen met bedrijven, huizen en appartementen. Zie: http://www.bob361.com/projects/detail/parkveld

De bouwprojecten zullen de open ruimte laten verdwijnen en landbouwbedrijven van hun vruchtbare grond beroven. Parkveld is nochtans een onmisbare schakel die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt (deze corridorfunctie kan je zelf zien op Google Earth), zodat het verdwijnen van Parkveld ook de biodiversiteit in andere groene zones negatief zal beïnvloeden. De bouwplannen zijn bovendien in strijd met Leuven klimaatneutraal 2030. De Geldenaaksebaan kan geen extra verkeersdruk meer aan en zeker geen vervoer van goederen en gevaarlijke stoffen. De verkeersonveiligheid voor fietsers en voetgangers neemt toe, de hoeveelheid fijn stof neemt toe, het overstromingsgevaar neemt toe. De oude plannen zijn niet meer van deze tijd, tegenwoordig moet men rekening houden met overstromingsgevaar, verkeersveiligheid en luchtvervuiling.

Met een grote groep mensen vinden wij dat Parkveld beter landbouwgebied, open ruimte en groene corridor blijft. Wij zijn niet tegen ambachtenzones maar op de bestaande ambachtenzone en zeker op het researchpark is zeer veel leegstand. Wij vragen om eerst deze ruimte te benutten en beter in te richten vooraleer landbouwgrond aangesproken wordt.

  • We hebben reeds tweemaal voldoende handtekeningen verzameld voor een burgerinitiatief. Met een burgerinitiatief kan je een agendapunt laten toevoegen aan de gemeenteraad indien dit verzoek ondersteund worden door 1% van de inwoners ouder dan 16 jaar. Meer info onder "1ste en 2de burgerinitiatief".

  • Met de samentuin 'De Gulle akker' willen we het belang van deze landbouwgrond aantonen.

  • Jaarlijks houden we meerdere infomomenten tijdens 'Café Partigiani', een boscafé met sprekers, debat en muziek. Het festival 'Fiesta Partigiani' op het Parkveld lokte reeds meerdere jaren vele bezoekers. Meer info onder de rubriek evenementen.

https://sites.google.com/site/parkveldblijft/startpagina/reus.jpg