2de burgerinitiatief

De werkgroep “Parkveld Blijft” verzamelde voor de tweede keer meer dan voldoende handtekeningen voor een burgerinitiatief op de Leuvense gemeenteraad. De werkgroep dankt alle ondertekenaars voor hun aanhoudende steun. Hiermee starten de voorbereidingen voor een nieuwe tussenkomst op de Leuvense gemeenteraad om er opnieuw de vrijwaring van het Parkveld van Heverlee te vragen. De precieze timing van indiening hangt samen met de lopende procedures waarmee rekening dient gehouden. Maar het is wel zeker dat de werkgroep met nieuwe en sterke argumenten zal aantreden als spreekbuis van de Leuvenaars die houden van het Parkveld als landbouwgebied, open ruimte en groene corridor tussen het Heverleebos en de Abdij van Park.

We herhalen ons burgerinitiatief want vorige keer kregen we als (onterechte!!!) commentaar dat onze timing niet goed was. Onze argumentatie blijft dezelfde als voorheen. Ditmaal stellen we de vraag om in het nieuwe Ruimtelijke Structuurplan Leuven Parkveld te vrijwaren als landbouwgebied, open ruimte en groene corridor. We verzamelen handtekeningen op bijgevoegde handtekeningenbladen. Als je graag je handtekening wil zetten, stuur dan een mail naar parkveldgroep@gmail.com, dan komen we bij je langs. In bijlage vind je ook de toespraak in de gemeenteraad van ons 1ste burgerinitiatief.

De plannen met Parkveld zijn nog niet verwezenlijkt omdat ze telkens juridisch tegengehouden werden. Om deze juridische problemen op te lossen moet het stadsbestuur wachten op een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de afbakening van het Regionaalstedelijk gebied van Leuven vastlegt. Dit plan wordt opgesteld door de Vlaamse Regering. In de voorbije ontwerpfase van dit plan heeft het stadsbestuur een advies gegeven aan Vlaanderen. In die periode (maart 2014) viel ook ons eerste burgerinitiatief waarin we vroegen dat Leuven als advies aan Vlaanderen zou geven om Parkveld te bewaren als open ruimte. In de MER-databank kan je de stand van zaken van het plan MER volgen (Dossiercode PL0212).

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank/mer-databank

In de periode van openbaar onderzoek die later zal volgen kan iedereen ook nog zijn eigen bezwaarschrift indienen.

Hieronder vind je in bijlage de toespraak gehouden door Sara Speelman tijdens de gemeenteraad van oktober 2016.