burgerinitiatief "Parkveld moet blijven zoals het is"

Post date: 30-okt-2013 16:38:21

Je kan een petitie ondertekenen waarin we vragen om een agendapunt "Parkveld" op de eerstkomende gemeenteraad te zetten met de vraag een negatief advies te formuleren over het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven dat voorziet in woon- en industrie-uitbreiding in de uiterst zeldzame landbouw- en natuurgebieden van Leuven.