laat van je horen ... op de volgende samenkomst

Post date: 1-sep-2013 9:42:29

Parkveldaktiegroep: de eerstvolgende vergadering is op woensdag 20 november 2013 en start om 19.30 uur te Heverlee. Het vergaderadres kan je navragen via het gsm-nummer 0473 41 08 20

Voorstel van agenda:

- stand van zaken;

- verloop burgerinitiatief;

- bespreken van verdere acties;

- varia.

Gelieve deze oproep verder te verspreiden.

Groet,

de Parkveldgroep