Bijeenkomst Den Gullen Akker

Post date: 23-feb-2013 10:51:46

Hallo daar,

Heb je nog interesse voor het akkerprojectje op Parkveld? We hopen dat dit nog altijd het geval is, want we hebben een aantal plannen voorliggen! Je kan dit bericht gerust doorsturen naar vrienden en vriendinnen.

Op woensdag 6 maart willen we graag van start gaan door met alle geïnteresseerden samen te komen in het kelderzaaltje van de ViaVia (Naamsesteenweg 227), om 20.00 uur. Die avond leggen we onze voorstellen op tafel, die in de loop van de avond aangepast en/of aangevuld kunnen worden. Komen aan bod: de samenwerking als groep, het klaarleggen van de grond, de teeltplanning, het werkritme, de regeling van kleine centen, het overeenkomen met de konijnen,... Het document ‘Teeltplan Parkveld 3’ bevat de voorstellen, maar zoals gezegd: als groep wikken en wegen we!

Op zaterdag 23 maart leggen we de grond klaar: we maken paden, brengen de compost aan, zetten palen en konijnendraad waar nodig... We beginnen om 10.00 uur en werker dapper door tot een uur of vier. Tijdens een gezellige middaglunch bespreken we verder met zicht op de akker.

Op zaterdag 27 april gaan we effectief zaaien en planten, we zijn dan zeker dat de vorst onze plantjes niet meer zal bijten. We starten opnieuw om 10 uur maar krijgen eerst een introductie van drie Velt-tuinbegeleiders-in-opleiding: over het zorgen voor de grond, over eigen compostering, over de kunst van het zaaien en planten. Na de middag beginnen we eraan: de zes percelen, de bloemenranden, enige infoborden … de akker krijgt vorm!

Vanaf dan hebben we regelmatige werkdagen en we oogsten aan een eetbaar tempo.

Een akker onderhoudt zich niet vanzelf, we zijn dus op zoek naar mensen die enig enthousiasme en engagement aan de dag willen leggen! Wat we van deelnemers verwachten, hoe we de groep zien samenwerken, welke kosten we hoe-dan-ook denken te zullen maken, in het document in bijlage kan je onze voorstellen er al eens op nalezen!

Ziezo, wij zijn enthousiast en hopen van jullie hetzelfde! Is dit iets voor jou, doe je mee? Laat even iets horen en kom af op de voorgestelde dagen.

Beste akkergroet,

De Parkveldgroep