https://www.hln.be/regio/leuven/comite-parkveld-blijft-haalt-slag-thuis~a1eb9d68/

Post date: 8-aug-2018 13:31:24

Comité ‘Parkveld Blijft’ haalt slag thuis

WONINGEN EN BEDRIJVENTERREIN GESCHRAPT IN LAATSTE PLANNEN

ANDREAS DE PRYCKER 17 juli 2018 02u48

Aan het terrein Parkveld in Heverlee blijft voorlopig alles bij het oude.

Foto Vertommen Aan het terrein Parkveld in Heverlee blijft voorlopig alles bij het oude.

LEUVEN De soap rond Parkveld duurt maar verder. De Vlaamse regering besliste om de plannen uit het uitvoeringsplan te schrappen om op Parkveld in Heverlee woningen en een gemengd bedrijventerrein te plaatsen. Hiermee lijkt het actiecomité ‘Parkveld Blijft’ zijn slag thuis te halen.

De Leuvense plannen voor bebouwing van dit circa 34 hectare groot open, agrarisch gebied langs de Geldenaaksebaan in Heverlee zijn al zowat twintig jaar oud. In het verleden werden al enkele keren de toegekende vergunningen afgekeurd na een klacht van een lokaal actiecomité bij de Raad van State. Vorig jaar schrapte de stad Leuven in haar nieuwe ruimtelijke structuurplan zélf alle woningen die gepland waren langsheen de Geldenaaksebaan. Nu zijn de plannen dus geschrapt in de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’. Het actiecomité ‘Parkveld Blijft’ reageert opgetogen met de beslissing van de Vlaamse regering, net zoals David Dessers, lijsttrekker van Groen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Residentiële wijk

Zij waarschuwen allebei wel dat er niets verandert voor de residentiële wijk die projectontwikkelaar Extensa in een woonzone aan de rand van het gebied wil realiseren. De Raad voor Vergunningsbetwistingen weigerde in het verleden echter al een vergunning voor dit project omwille van ‘de slechte mogelijkheden tot ontsluiting’.

De Vlaamse Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, kortweg SARO, gaf vorig jaar al het advies om de herbestemming van het gebied te schrappen. Nu volgt de Vlaamse regering dus dit advies. Volgens de raad zou de realisatie van de voorgestelde plannen de stopzetting betekenen van de activiteiten van de beroepslandbouwers die het gebied vandaag gebruiken.

Klimaatneutrale ambities

Het behoud van dit landbouwgebied is volgens SARO ook belangrijk voor de realisatie van de Leuvense klimaatneutrale ambities. De voorziene woningen en kmo’s kunnen bovendien ook elders in Leuven een plaats krijgen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) wacht ‘op alle documenten om te reageren op deze kwestie’.Volgens Mie Van den Kerckhove, woordvoerster van het departement Ruimte Vlaanderen, kan Leuven zijn plannen om op dit terrein bedrijven en woningen te bouwen in principe nog wel doorzetten met eigen ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar zal de nood hieraan zeer goed moeten beargumenteerd worden. “De Vlaamse beslissing kadert in de optie om geen bijkomende open ruimte meer aan te snijden. Het zal zeer moeilijk worden om de regering te overtuigen dit hier alsnog te doen”, vertelt Van den Kerckhove.

Zie: https://www.hln.be/regio/leuven/comite-parkveld-blijft-haalt-slag-thuis~a1eb9d68/