http://www.madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/dan-toch-bedrijventerrein-op-parkveld-in-heverlee/

Post date: 8-aug-2018 14:23:46

DAN TOCH BEDRIJVENTERREIN OP PARKVELD IN HEVERLEE?

ALAIN TRAPPENIERS19 JULI 2018

Als het van het huidige Leuvense stadsbestuur afhangt, dan komt er toch een bedrijventerrein op Parkveld in Heverlee. “In de door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplannen is voorzien dat de KMO-zone Haasrode uitgebreid wordt met het bedrijventerrein Parkveld”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).

Het dossier van Parkveld sleept al 20 jaar aan. Afgelopen maandag nog schrapte de Vlaamse regering de plannen voor de bouw van woningen én een bedrijventerrein op het Parkveld. Dat gebeurde in het kader van de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’. Deze beslissing is een opsteker voor actiecomité “Parkveld Blijft” dat het agrarisch karakter van de zone wil behouden. Eerder zag de stad Leuven al af van de geplande bouw van woningen langs de Geldenaaksebaan.

Uitbreiding KMO-zone Haasrode

“In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat de gemeenteraad enkele maanden geleden goedkeurde, is wel voorzien dat de KMO-zone Haasrode uitgebreid wordt met het bedrijventerrein Parkveld”, aldus Carl Devlies. “Kleinschalige, productie-gebonden bedrijven die belangrijk zijn voor de lokale, Leuvense markt kunnen daar komen. De uitbreiding beperkt zich tot de zone die ingesloten is tussen de schaatsbaan en de bestaande gebouwen aan de Geldenaaksebaan. Zo blijft er een zeer ruime openruimtecorridor behouden, tussen het noordelijk militair domein en de openruimtegebieden rond het Albertuscollege. We laten momenteel een studie uitvoeren naar de ruimtelijke behoefte voor de economie die de noodzaak van die invulling moet aantonen.” Na het afhaken van de Vlaamse regering zal de stad Leuven wel met een stevig dossier op de proppen moeten komen.

Vergunningen geweigerd en vernietigd

De Raad van State vernietigde, na klachten van het actiecomité, al enkele keren de vergunningen die hiervoor verleend werden, omdat het regionaalstedelijk gebied nog niet afgebakend was. Omwille van de slechte mogelijkheden van ontsluiting weigerde de Raad voor Vergunningenbetwistingen ook al een vergunning voor de bouw van een residentiële woonwijk, een project van ontwikkelaar Extensa. Dit laatste wooninitiatief aan de rand van de zone is nog niet van de baan.

Zie: http://www.madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/dan-toch-bedrijventerrein-op-parkveld-in-heverlee/